Ostatnie wiadomości:
Akupresura- leczenie czy magia? - sobota, 20 czerwca 2015 22:52
Seminarium qigong z mistrzem z Shaolinu - niedziela, 13 stycznia 2013 10:06
Co to jest Reiki? - poniedziałek, 20 lutego 2012 10:37
Dowiedz się, jak Reiki uzdrawia - poniedziałek, 20 lutego 2012 10:31
Medytacja sposobem na bezsenność - sobota, 23 lipca 2011 10:47
Leczenie bezsenności przy pomocy aromaterapii - niedziela, 13 lutego 2011 18:01
Akupresura - skuteczny lek na bezsenność - niedziela, 13 lutego 2011 17:56
Leczenie akupunkturą - sobota, 11 grudnia 2010 22:57
Rodzaje stresu i przyczyny choroby - niedziela, 10 października 2010 10:24
 • Załóż swoje konto!

Meridiany - eteryczny system energetyczny.

meridianyWidzialna materia fizyczna i niewidzialna energia, być może dla niektórych należące do zupełnie innych światów, są po prostu różnymi formami manifestacji ISTNIENIA.

 

Choć według teorii większości dzisiejszych naukowców, życie powstało z zupełnie przypadkowej konfiguracji materii, znaczna część osób (łącznie z nami) nie zgadza się z tym twierdzeniem. Życie jest czymś więcej, niż tylko powielającymi się spontanicznie i z rozpędu tkankami, w których dzięki różnym reakcjom chemicznym, produkowana jest ewentualnie jakaś energia, czy nawet świadomość. Owszem… komórki, tkanki, organy i powstałe z nich ciało jest doskonałą maszynerią, dzięki której w tak specyficzny, wspaniały sposób przejawia się życie. Ale można przecież, postrzegać kierunek tej manifestacji, jako biorący swój początek z form niesłychanie subtelnych– duchowych, do coraz bardziej materialnych. Mając taką perspektywę, łatwiej dostrzec, istotną kwestię Źródła i istnienia różnorodnych energii podtrzymujących życie w materii.

reklamagoogle_ad_client = "pub-1103949568481822"; /* 250x250, utworzono 09-02-14 */ google_ad_slot = "8239307509"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250;Tysiące lat temu, starożytni Chińczycy opisali biegnące w ciele kanały energetyczne zwane meridianami (meridians - południki). Choć przepływ energii nie jest ograniczony w tak cielesny sposób jak np. krwi w układzie krwionośnym, kanały te są jednak dość ściśle powiązane z drogami naczyniowo-nerwowymi, ścięgnowo-mięśniowymi, kośćmi, i ze związanym z nimi organami. Ich właściwości można porównać trochę do strumienia gęstego powietrza, czy wiązki lasera. Najbardziej trafne jednak, wydaje się nam porównanie do silnych prądów morskich, w "morzu ciała eterycznego".

Wyszczególniono 12 meridianów głównych, 12 mięśniowo-ścięgnowych (zwanych też mięśniowo-skórnymi), 8 dodatkowych (cudownych), kolaterale (odgałęzienia, które są połączeniami pomiędzy dwoma kanałami), oraz sieć mikromeridianów.

Meridiany główne rozlokowane są symetrycznie wzdłuż długości ciała (po 12 tak z prawej jak i z lewej strony). Energia płynie w nich ciągle, lecz szczególnie intensywnie odczuwany jest przepływ w poszczególnych kanałach, w ciągu dwugodzinnego, tzw. maximum energetycznego.

 

główne meridiany yin

główne meridiany yang

energia (żeńska - ziemi) płynie od dołu ku górze do górnej części torsu

energia (męska - słoneczna) spływa meridianami od głowy (oplecionej nimi) w dół do stóp

kanały przebiegają wzdłuż wewnętrznych powierzchni kończyn oraz przednią częścią tułowia

kanały biegnące zewnętrzną częścią ciała

organy zang- związane z meridianami yin są miąższowe, przyswajają i wspomagają trawienie pokarmu, przechowują substancje odżywcze i energię

organy fu- związane z meridianami yang są puste, trawią i wchłaniają jedzenie, kumulują lub wydalają płyny z organizmu

meridiany yin-ręki:

meridiany yin-nogi:

meridiany yang-ręki:

meridiany yang-nogi:

grafiki i diagramy znajdują się na stronie http://www.iama.edu

 

Meridiany mięśniowo-ścięgnowe odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie skóry, mięśni, oraz za ruchomość stawów.

Dwa najważniejsze meridiany dodatkowe położone w linii środkowej ciała to: Główny Regulator Przedni (GRP) i Główny Regulator Tylny (GRT).

Kolaterale tworzące pomosty między narządami wewnętrznymi i odpowiadającymi im meridianami głównymi, tworzą połączenia między meridianami znajdującymi się w jednym bloku. Kolaterale GRP rozprzestrzeniają się na brzuchu, kolaterale GRT na głowie i grzbiecie, łącząc się z meridianem pęcherza moczowego. Na końcu meridianu Śledziony i Trzustki główna kolaterala w klatce piersiowej i nadbrzuszu rozprowadza i zbiera energię z całego ciała.

Wzdłuż każdego z meridianów umiejscowione są tzw. punkty aktywności. Mimo, iż schematy ukazują je na powierzchni skóry, to w rzeczywistości znajdują się one na różnej głębokości w ciele (podobnie jak drogi meridianów), przy czym głębokość ta nie jest stała i zależy od wielu czynników, np. od budowy ciała, czy choćby od pory roku. Punkty te są miejscami podobnymi do energetycznych śluz, lub mini czakr, w których przepływ energii może ulec zablokowaniu, dlatego poprzez masowanie, nakłuwanie, ogrzewanie czy innego rodzaju uaktywnianie takiego miejsca, uruchamiamy i pomagamy utrzymać prawidłowy przepływ energii w meridianach. Jest to bardzo istotne, ponieważ zablokowanie takiego przepływu choćby w jednym miejscu, może upośledzić funkcjonowanie organizmu wzdłuż całego meridianu. Szczególnie wyraźnie odbije się to na związanym z nim narządem, jednak jako że organizm człowieka to spójna całość, zburzenie takie pociąga za sobą dalsze negatywne skutki.

Ze względu na odległość punktów od obszaru choroby dzieli się je na punkty lokalne (położone blisko zajętego narządu), punkty przyległe (leżące blisko okolicy chorego narządu i punkty dystalne (na kończynach):

 • Punkty źródłowe - gdzie gromadzi się większa ilość energii, ich stymulację stosuje się w stanach nadmiaru i niedoboru energetycznego, na meridianach Yin jest to III punkt od końca, a na meridianach Yang IV od końca meridianu (za wyjątkiem meridianu Pęcherzyka Żółciowego).

 • Punkty przepustowe - znajdują się na 12 głównych meridianach, na meridianach GRT i GRP oraz dodatkowy punkt przepustowy meridianu Śledziony-Trzustki. Za pośrednictwem kolaterali dochodzi do wyrównywania energii, której nierównowaga jest przyczyną zaburzeń energetycznych pomiędzy meridianami, należącymi do tego samego elementu. Wyróżnia się także 4 grupowe punkty przepustowe, pozwalające na wyrównywanie poziomów energii między meridianami typu Yin i Yang danej kończyny.

 • Punkty kluczowe - znajdują się na 12 głównych meridianach oraz na meridianach cudownych. Ich nakłucie powoduje odblokowanie krążenia Ki w meridianie. Stosuje się je w schorzeniach o ostrym przebiegu.

 • Punkty zgodności przedniej i tylnej - gdy związane z nimi narządy chorują, stają się wyraźnie bolesne przy stymulacji. Położone są odpowiednio na przedniej i tylnej powierzchni tułowia.

 • Punkty kardynalne - łączą meridiany główne z meridianami dodatkowymi, wyrównują poziomy energii pomiędzy nimi

 • Punkty mistrzowskie - punkty położone na niektórych meridianach głównych regulują pracę określonych tkanek lub narządów.

 • Punkty dolnego morza - Jest to 6 punktów, położonych na meridianach typu Yang, wywierają korzystny wpływ na narządy typu Fu znajdujące się poniżej przepony.

 • Punkty antyczne Shu - Są to punkty położone na meridianach głównych, wyznaczone kolejno wg rosnącej siły terapeutycznej, licząc od palców kończyny. I tak punkty "Jing - studnia" położone na palcach, skuteczne są w dolegliwościach bólowych kl.p. i pobudzeniu psychicznym; punkty "Ying - mały strumień" w chorobach gorączkowych; punkty "Shu - strumień" w chorobach gośćcowych; punkty "Jing - rzeka" w chorobach górnych dróg oddechowych i astmie oskrzelowej; punkty "He - " w chorobach żołądka i schorzeniach innych narządów Fu.

 • Punkty pięciu przemian - Są to położone w kolejności punkty na meridianach głównych, silnie powiązane z punktami Shu, odnoszące się do pięciu przemian. Na meridianach typu Yang pierwszy punkt na końcach palców należy do elementu metalu, natomiast na meridianach typu Yin do elementu drewna. Punktów tych używa się w odpowiednich kombinacjach do leczenia stanów nadmiaru lub niedoborów w narządach.

 • Punkty spotkania - Są to punkty gdzie krzyżują się przebiegi meridianów. Za ich pomocą można leczyć dolegliwości związane z tymi meridianami.

opisy punktów na podstawie Zielarnia.pl

 
 
Różne metody udrażniania meridianów
 

Energia, która jest w stałym ruchu jest lekka i rozgrzewająca. Niestety blokady na drodze meridianów tworzą zastoje, które z powodu braku wymiany energii eterycznej doprowadzają do coraz większego zagęszczenia jej w danym obszarze, aż do utworzenia plazmatycznych czopów. Różnego rodzaju oddziaływanie na punkty aktywności, może ponownie uruchomić przepływ odżywczej energii i uchronić nas przed chorobą.

Jako że energetyczny system meridianów, jak już wcześniej zostało wspomniane, jest bardzo ściśle związany z ciałem fizycznym, można udrażniać go tak poprzez działania na ciało fizyczne, jak i przez oddziaływanie w bardziej subtelny, typowo energetyczny sposób.

Jedną z fizycznych metod jest akupunktura, w której efekt terapeutyczny osiągany jest przez nakłuwanie punktów akupunkturowych (p. aktywności), cienkimi metalowymi igłami. Można też wzbogacać oddziaływanie poprzez ogrzewanie igieł, lub dodatkową stymulację prądem elektrycznym.

Akupresura, jest trochę mniej inwazyjną metodą - polega na uciskaniu punktów meridianowych. Najbardziej popularna jest akupresura stóp, dłoni i uszu, jednak stymulacji takiej można poddawać wszystkie opisywane w schematach akupunkturowych punkty.

Można powiedzieć, ze elementy akupresury zawarte są w wielu innych metodach np. w Klawikoterapii (Klawikopresura). Su Dżok również oparte jest na stymulowaniu aktywnych punktów. Nie sposób pominąć również różnych metod masażu: Shiatsu czy tradycynego masażu chińskiego, które przeprowadzane są na podstawie wiedzy o energetyce ciała.

Również systemy takie jak Tai Chi i Chi Kung są niezastąpione w utrzymywaniu przepływu energii w dobrym stanie. Regularne wykonywanie ćwiczeń może sprawić, iż wiele chorób oddala się od adeptów tych sztuk bezpowrotnie.

Bardzo skuteczna jest też praktyka hatha yogi. Również w pozycjach mudr wykorzystywana jest znajomość kanałów energetycznych. Z każdego z palców dłoni wypływa strumień energii będący ujściem jakiegoś meridianu. Różne układy dłoni i palców, w inny sposób zamykają obwody energetyczne, kierując wzmożony przepływ energii w konkretne miejsce. Dzięki temu, sfera taka jest szczególnie dobrze zasilana, co daje się efekt szybkiego udrożnienia, oczyszczenia i rozwoju w wybranym obszarze.

 

micromeridians

Typowo energetyczne oddziaływanie uzdrawiające, mogą nam zaproponować systemy takie jak Reiki, czy SeKHeM. Podstawowe ułożenie dłoni na ciele w Reiki wykorzystuje znajomość głównych punktów meridianowych. Przekazując energię na takim punkcie możemy w znacznie szybszy sposób rozprowadzić ją po ciele naturalną drogą. Dzięki przekazywanej energii możemy też spróbować udrożnić zapchany kanał energetyczny. Dobre skutki przynoszą też bioenergetyczne techniki oczyszczania.

W udrażnianiu meridianów możemy wspierać się rozmaitymi akcesoriami. Istnieją metody radiestezyjne, jak choćby różne wahadła, czy wykorzystywanie tzw. promieniowania kształtów (dość powszechne w starożytnym Egipcie). Każdy przedmiot jest bowiem swoistego rodzaju anteną, która skupia, ale też przekazuje dalej wszelkie promieniowanie z którym się styka (kosmiczne, magnetyczne, geopatyczne). Siła i jakość takiego oddziaływania zależy od kształtu i materiału danego obiektu. Jeśli nakierujemy na zablokowane miejsce silny strumień takiej emitowanej przez owo narzędzie energii, siła jej nurtu może pomóc nam oczyścić się z zastojów. Najbardziej znane jest oddziaływanie piramidy, czy cylindrów.
Podobnie, choć trochę inaczej oddziaływają na nas kryształy.

Jako że jesteśmy istotą bardzo złożoną i wielowymiarową, działanie na jedną z płaszczyzn, przenosi się szybciej lub wolniej na pozostałe. Oddziaływanie z płaszczyzny fizycznej odnosi swój skutek w naszej energetyce eterycznej, i wpływa na emocje i myśli. Można też działać odwrotnie, np. poprzez wizualizacje.

źródło http://www.reikimaster.pl/

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież